Persondataforordning
1. Baggrund
1.1. Hos Vision fotografi lægger vi stor vægt på, at vores kunder er trygge ved at være kunde hos os.
1.2. Derfor behandler vi de personoplysninger, som vores kunder giver os med respekt og i overensstemmelse med
persondataforordningen. Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, inden da finder persondataloven anvendelse.

2. Modtagne personoplysninger
2.1. Til brug for ekspedering af din bestilling kan vi modtage følgende oplysninger om dig:
Navn
Adresse, postnr./by
Mailadresse
Mobilnummer
Klasse- og skolebetegnelse
Cpr.nummer (Til skoler som bestiller ID-kort)

3. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
3.1. Vision fotografi er dataansvarlig i relation til personoplysninger, der behandles i anledning af kundeforholdet.
3.2. Vision fotografi, CVR-nr. 27037976, kan kontaktes således:
Pr. brev: Industrivej 21 2. sal opgang B Pr. mail: info@visionfotografi.dk

4. Formålene behandlingen og retsgrundlaget herfor
4.1. Vi behandler personoplysningerne for at kunne fotografere og fremsende dig billeder og administrere kundeforholdet, samt for at kunne foretage kundebetjening, samt for at overholde gældende lovgivning om bl.a. udformning af fakturaer, samt opbevare bogføringsmateriale. Grundlaget for behandlinger er persondataforordningens artikel 6 (1)(b) om opfyldelse af en kontrakt samt persondataforordningens artikel 6 (1)(c) om retlig forpligtelse.

5. Tilbagetrækning af samtykke
5.1. Hvis du har givet samtykke, kan dette trækkes tilbage på ethvert tidspunkt.

6. Modtagere af personoplysningerne
6.1. I forbindelse med fremsendelse af billeder til dig modtager transportfirmaer oplysninger om dit navn og adresse.

7. Overførsel af personoplysninger til tredjelande
7.1. Vision fotografi overfører ikke personoplysninger til et tredjeland.

8. Tidsperiode for opbevaring af oplysningerne
8.1. Personoplysninger gemmes så længe, at det er nødvendigt for at administrere aftalen og kundeforholdet eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og persondataloven. Dette indebærer, at personoplysninger gemmes i fem år til udløbet af det år, hvor kundeforholdet er ophørt.

9. Pligten til at afgive persondataoplysninger
9.1. Du er forpligtet til at give de i afsnit 2.1 personoplysninger for at vi kan registrere dig som kunde og behandle din ordre og i øvrigt efter afsnit 4.1. Hvis vi ikke har personoplysningerne kan kundeforholdet og ordren ikke gennemføres.

10. Dine rettigheder
10.1 Som kunde hos Vision fotografi har du iht. Persondatalovgivningen ret til retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Derudover har du ret til dataportabillitet, såfremt betingelserne i art. 20 i persondataforordningen finder anvendelse.
10.2. Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. En tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af Vision fotografi´s behandling af personoplysningerne forinden tilbagetrækningen.
10.3. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger lovgivningen eller er nødvendig for, at du kan være kunde hos Vision fotografi og at vi kan betjene dig.
10.4. Datatilsynet, der behandler klager over persondataforordningen, kan kontaktes på adressen Borgergade 28, 5., 1300 Kbh. K, tlf. 33193200, mail: dt@datatilsynet.dk

11. Viderebehandling af personoplysninger til et andet formål
11.1 Såfremt Vision fotografi agter at videreformidle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver Vision fotografi forud for en sådan viderebehandling oplysning om dette formål og andre relevante yderligere oplysninger. Vision fotografi forbeholder sig retten til at videredistribuere gruppe- og portrætbilleder til skolens interne formål.